Pembentangan 15% 

Pembentangan ini berkaitan isu semasa  mewakil 15% dari carry mark anda. 

Pastikan anda menyelesaikan 2 tugasan ini. Kedua-dua tugasan ini perlu dihantar dalam bentuk yang berbeza