Group PSN

Kumpulan Biz PSN

terdapat 7 Kumpulan Bisnes PSN diwujudkan mengikut Jumlah Penasihat.  Maksimum 12 orang ahli sahaja setiap kumpulan

Setiap ahli perlu mempunyai jawatan masing-masing