Pembentangan 20%

Pembentangan 1

(isu semasa)

Dirakam

Penilaian markah adalah secara berkumpulan 

berdasarkan sejauh mana tepatnya tajuk dibahaskan. 

Duration 5-10 minit sahaja 

Submit Week 7

Pembentangan 2

(berkaitan projek)

Dirakam ( Pelajar Online) 

Live (Pelajar Bersemuka)

Penilaian markah adalah berdasarkan aspek teknikal penyampaian pelajar - Pelajar Online perlu merakam 

Due Date = Event (Minggu 8)

Rujukan Pensyarah