SOCRATIVE 

SILA COPY CODE YANG SAYA BERIKAN INI DAN PASTIKAN ANDA MEMASUKKAN NO. ID PADA BAHAGIAN NAMA